Företagsprogram

Produktionslyftet erbjuder företagsprogram som har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins utmaningar och möjligheter, men även företag från andra branscher är välkomna att delta. Målet är uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Vi tillämpar principer som bygger på Lean och utgångspunkten är företagens egna förutsättningar och behov. Programmen drivs enligt vår arbetsmetodik ”Sneda vågen”, som har utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter.

Startprogram

Startprogrammet ger insikt om förut­sätt­ningar att driva förändring och vi genomför experiment för att testa arbetssätt. Lärdomarna summeras och vi tar ut en riktning samt ett nästa steg för det fortsatta arbetet.

Läs mer om programmen →

Utvecklingsprogram

Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och utmaningar.

Läs mer om programmet →

Fortsättningsprogram

För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg. Vi arbetar med att förstärka det ursprungliga arbetet och fördjupa inom prioriterade områden.

Läs mer om programmen →

Jag vill bli kontaktad

Välkommen att fylla i formuläret nedan om du vill ha mer information om de olika programmen, eller diskutera vad som passar bäst för era behov.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer