Företagsprogram

Produktionslyftet erbjuder företagsprogram som har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även företag från andra branscher är välkomna att delta. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda vågen”, som har utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter.

Startprogram

Produktionslyftets startprogram ger en introduktion till förändringsarbete med fokus på företagets önskade framtida läge utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.

Läs mer om programmen →

Utvecklingsprogram

Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Läs mer om programmet →

Fortsättningsprogram

För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra.

Läs mer om programmen →

Jag vill bli kontaktad

Välkommen att fylla i formuläret nedan om du vill ha mer information om de olika programmen, eller diskutera vad som passar bäst för era behov.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer