Produktionslyftets fortsättningsprogram

I fortsättningsprogrammet arbetar vi en tid efter den första produktionslyftsresan för att förstärka det ursprungliga arbetet med att skapa en förmåga att förbättra och förnya eller för att fördjupa inom prioriterade områden. Programmet riktar sig till företag som tidigare medverkat i utvecklingsprogrammet.

Generellt fortsättningsprogram

Läs mer →
Hämta marknadsblad (pdf) →

 

Fortsättningsprogram för klimat- och hållbarhetsomställning

Läs mer →
Hämta marknadsblad (pdf) →

 

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer