Produktionslyftets fortsättningsprogram

Programmen riktar sig till företag som tidigare har medverkat i utvecklingsprogrammet.

Fortsättningsprogram – Kraft att förändra

Vi arbetar med att förstärka det ursprungliga arbetet och fördjupa inom prioriterade områden. Innehållet behovsanpassas och kan till exempel fokusera på ledarskap, layouter, flöden och ny fabrik, nya affärsområden och produktutveckling eller digitalisering och automatisering.

Läs mer →

Fortsättningsprogram – Grön omställning

Vi arbetar med att förstärka det ursprungliga arbetet och fördjupa med fokus på klimat- hållbarhetsomställning. Exempel på fokusområden är grönt förbättringsarbete, energieffektivisering, digitalisering som möjliggörare samt ledarskap och medarbetarengagemang.

Läs mer →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer