Produktionslyftets startprogram

Startprogrammet genomförs på ert företag eller på distans, vid 5-8 tillfällen.

I Produktionslyftets startprogram arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring och förnyelse. Detta kan göras generellt eller med fokus på ett specifikt område såsom klimat- och hållbarhetsomställning eller automation och digitalisering.

Kraft att förändra – vårt generella startprogram

Läs mer →
Hämta marknadsblad (pdf) →

Startprogram för klimat- och hållbarhetsomställning

Detta startprogram erbjuds just nu kostnadsfritt till små och medelstora företag inom Omställningslyftet.

Läs mer →
Hämta marknadsblad (pdf) →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer