Produktionslyftets startprogram

Startprogram – Kraft att förändra

Startprogrammet ger insikt om företagets förutsättningar och motiverar till att satsa på egen utveckling. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik och genomför experiment för att testa arbetssätt och möjligheter att driva förbättring. Lärdomarna summeras och vi tar ut en riktning samt ett konkret nästa steg för det fortsatta arbetet.

Läs mer →

Startprogram – Grön omställning

Startprogrammet ger insikt om företagets förutsättningar för affärsdriven klimat- och hållbarhetsomställning. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik i kombination med verktyg för grönt förbättringsarbete. Lärdomarna summeras och vi tar ut en riktning samt ett konkret nästa steg för det fortsatta arbetet.

Läs mer →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer