Startprogram – Kraft att förändra

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Startprogrammet Kraft att förändra ger stärkt kunskap om de egna förutsättningarna och motiverar till att satsa mer på egen utveckling. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring och förnyelse. Vi startar generellt för att sedan fokusera på det som är viktigt för er i praktiska moment.

Hämta pdf med presentation av startprogrammet →

Programmets innehåll

Industrin påverkas i hög grad av de stora och omvälvande förändringarna i omvärlden och har på samma gång en viktig roll att spela när vi ska ta oss an de utmaningar som ligger framför oss. Hur ska ert företag hantera det som händer och skapa möjligheter framåt?

Startprogrammet Kraft att förändra ger ökad medvetenheten om det önskade läget, nuläget, utmaningar och möjligheter i arbetet. Vi arbetar med utgångspunkt i era utmaningar och behov. Programmet innehåller fyra moment som deltagarna arbetar igenom med stöd av Produktionslyftets erfarna coacher:

 • Introduktion, önskat läge och nuläge: Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete, Lean och hållbar utveckling. Arbete kring hur företagets nuvarande och önskade framtida läge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.
 • Flödeskartläggning: Var står företaget nu? Vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör vi dess nuläge. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential. Möjligheter att effektivisera flödena, förbättra arbetsmiljö samt minska slöserier och miljöpåverkan synliggörs.
 • Behovsstyrt experiment: Vad behöver företaget lära mer om? Utifrån frågeställningar och behov som synliggjorts gör vi ett konkret test av nya arbetssätt i er verksamhet. Det ger ökad kunskap om de egna förutsättningarna och möjligheterna till utveckling.
 • Strategisk utveckling och nästa steg: Hur kan företaget gå vidare? Som sista moment summeras lärdomar och vi fördjupar oss kring förändringsarbete och hur företaget kan arbeta vidare med sin utveckling. Vi kommer in på den övergripande strategiska utvecklingen och ett konkret nästa steg.

Genomförande

I normalfallet omfattar programmet 5-8 tillfällen men det kan variera och läggs upp i dialog med företaget. Programmet genomförs under cirka 12 veckor på ert företag eller på distans. Ni avsätter även tid för att arbeta på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Erfarna coacher leder arbetet hos er. Den specifika inriktningen i det praktiska momentet anpassas efter era behov. Exempel på fokusområden i det praktiska momentet, och som också kan kombineras, är:

 • Pröva på ett arbetssätt såsom daglig styrning eller 5S
 • Ledarskap och medarbetarengagemang
 • Flödeseffektivisering i produktionen eller tjänsteflöden
 • Förbättringsarbete
 • Förutsättningar för automation
 • Digitalisering som möjliggörare
 • Hållbar produktion och grönt förbättringsarbete

Praktisk information

Målgrupp

Främst små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag (typiskt 10‐50 anställda, upp till 250 anställda).

Kostnad

Kontakta oss för information om pris.

Deltagare

En grupp på 4-10 personer, inkluderande högsta ledning, förändringsledare och facklig/medarbetarrepresentant samt relevanta delar av verksamheten.

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer