Produktionslyftets utvecklingsprogram

Programmets innehållGenomförandePraktisk informationIntresseanmälan

Produktionslyftets beprövade utvecklingsprogram på 18 månader stärker företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar. Programmet riktar sig till fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter inom en koncern.

Observera: För ett begränsat antal företag med upp till 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande. Läs mer här →

Programmets innehåll

Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram är designat för att utveckla fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter.

Läs mer om utvecklingsprogrammets innehåll (pdf) →

Genomförande

Coachning och workshoppar genomförs hos företaget varannan vecka, sista halvåret var fjärde vecka. När det behövs så medverkar expert med olika kompetenser från Produktionslyftet. Två personer vid företaget följer också en högskoleutbildning i Lean uppdelad på fem tillfällen om två dagar med mellanliggande hemuppgifter (debiteras separat).

Kommande Lean-ubildningar hittar du här →

Mindre företag, upp till cirka 30 anställda, kan genomföra ett mindre omfattande program där upplägget bygger på halvdagar alternativt heldagar samt delvis distansbaserat.

När flera företag eller enheter som ingår i en koncernstruktur medverkar tillkommer ett behovsanpassat koordineringsarbete. Kontakta oss så berättar vi mer.

Praktisk information

Kostnad

34 000 kronor per månad i 18 månader i genomsnitt, plus rese- och traktamentskostnader (51 000 kronor månad 1-4, därefter 29 150 kronor per månad). Det mindre omfattande programmet kostar i genomsnitt 22 700 kronor per månad plus rese- och traktamentskostnader. Avgiften för utbildningsplatser tillkommer och uppgår till 35 000 kronor per plats för två platser i grundutbildningen i Lean produktion (ordinarie pris 41 000 kronor). Priser exklusive moms.

Observera: För ett begränsat antal företag med upp till 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande. Läs mer här →

Målgrupp

Programmet är öppet för alla typer av företag, men har sin grund i verksamhet av industriell karaktär.

För att antas till programmet måste företaget ha kollektivavtal eller vara villigt att teckna ett sådant.

När

Startar löpande efter överenskommelse

Frågor

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Intresseanmälan

Partner

Intressenter och finansiärer