Förflyttning i gemensam riktning

Ledare · Birgitta Öjmertz · programdirektör, Produktionslyftet · 2024-03-27

Över huset hemma hör jag flyttfåglarna passera, ett verkligt vårtecken! Fåglarnas flytt får mig att tänka på den förflyttning vi arbetar med i Produktionslyftet, både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. I alla tider har människor hanterat omställningar av olika slag – på grund av förändringar orsakade av naturen eller människor. Industrins utveckling är en del i denna helhet. Den har drivit stora förändringar med samhällsomvandlingar som följd, men den påverkas och utmanas också av förändringar i omvärlden.

Under senare år har takten och storleken på de förändringar som sker (och behöver ske framöver) fått en ny magnitud. Det handlar både om vad industrin behöver leverera och var den ska finnas. Sverige kan ta en ledande position i framtidens industriella landskap – men det kommer krävas samverkan, nytänkande, mod att våga prova nya vägar samt förmåga att skala upp.

Jag tror mycket på att samverka och förstärka andras goda insatser, att driva på i gemensam riktning och släppa på prestigen. Kanske kan vi inspireras av flyttfåglarna i deras förmåga att flyga synkroniserat mot målet? Att förhålla oss till varandra på ett sätt som är både flexibelt, ökar hastigheten och för oss framåt i en gemensam riktning?

I det här nyhetsbrevet ser vi ett rykande färskt exempel på ambitionen att arbeta i samverkan för att nå viktiga mål, i det här fallet en klimatneutral tillverkningsindustri. Produktionslyftet deltar i aktörsgruppen för det nystartade programmet Net Zero Industry, där ett av målen är att sänka industrins energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser med 75 procent till år 2040. Vi besöker även textilföretaget OBIK i Eneryda, som precis har avslutat Produktionslyftets utvecklingsprogram och sammanfattar sina resultat.

Läs också om de aktuella regionala konferenserna som genomförs i strategisk samverkan mellan IUC, Lean Forum och Produktionslyftet samt med lokala aktörer i respektive region. Passa på att delta och hämta inspiration när de genomförs i din närhet. Ta även del av våra digitala seminarier, både kommande och genomförda, som finns tillgängliga på webbsidan. Fundera också på om du vill ta chansen att utveckla din kompetens med hjälp av kurser och teknikworkshoppar.

Med det önskar jag en fin vår och jag ser fram emot att samverka med er alla för fortsatt utveckling i gemensam riktning!

Birgitta Öjmertz
Programdirektör, Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer