Forskare från Linnéuniversitetet besökte Lean-företag

Notis · 2014-09-29

I samband med Linnaeus Technical Centres seminarium i Ljungby i början av september besökte tre forskare två företag som tillsammans med flera andra företag i regionen kommer att ingå i den forskarinsats som har startats kring hur ett aktivt arbete enligt Lean påverkar verksamheten.

Båda företagen, Emballator Lagan Plast och Electrolux Laundry Systems, arbetar med Produktionslyftet – Emballator är inne i sin andra omgång medan Electrolux precis har påbörjat sitt arbete. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer