Förståelse för hur Lean-filosofin bäst implementeras

Notis · 2015-02-26

Produktionslyftets Lean-kurs i Malmö avslutades den 22-23 januari med kursredovisningar, diskussioner och gästföreläsning av Anders Paarup Nielsen från Center for Industrial Production, Aalborgs universitet. Anders gav intressanta exempel på olika sätt att ”tänka Lean” i olika verksamheter med olika ambitionsnivåer, från de korta verktygsinriktade projekten till långsiktiga, strategiska satsningar som arbetar med kulturen i hela företaget.

Diskussioner under kursen, i centrum av bilden ses Jenny Bramell, Produktionslyftets
regionansvariga i Syd.

Intresset från företagen för att få ett bättre grepp om Lean är stort. Många ser stora möjligheter att arbeta mer effektivt och samtidigt stimulera medvetenhet, engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Många inser att en förutsättning för en lyckad ”Lean-resa” är att det finns goda grundkunskaper. Helena Boström, affärsutvecklare och Lean-coach på Göteborgs Hamn, var en av deltagarna i Malmö.

Kursledarna Per Medbo och Dan Carlsson från Chalmers.

– Jag valde den här kursen för att jag insåg att jag behövde kunna mer för att använda Lean på rätt sätt hos oss, det går inte att kopiera det som kallas ”Lean Classic” rakt av på vår verksamhet, säger Helena. Vi tillverkar inte varor utan tjänster och det krävs förkunskaper för att göra rätt.

Helena berättar vidare att de tittar på tjänsteflödet och insett vikten av att de verkligen ställer rätt frågor: Vad gör vi? Vad innebär det i ett förändringsarbete? Hur kan Lean hjälpa oss?

Helena Boström, Göteborgs Hamn, diskuterar Lean med en av kursens
gästföreläsare, Anders Paarup Nielsen från Center for Industrial Production, Aalborgs universitet.

– Kursen har varit mycket givande, avslutar Helena. Den har varit en ögonöppnare och understrukit betydelsen av att se helheten.

Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer