Fortsatt engagemang hos Nord-Lock i Mattmar

Notis · 2012-10-30


Nord-Lock fortsätter sin Lean-resa efter Produktionslyftets avslut och i mitten av oktober genomfördes en workshop i projektet Det Värdefulla Engagemanget. En inledande enkät inom en avdelning visade att det finns ett bra engagemang och att de har god trivsel, men det fanns många idéer om hur saker kan förbättras ytterligare.

Avdelningen har med stort intresse och livliga diskussioner tagit fram ett antal aktiviteter inom områdena lärande och lagarbete; exempelvis vill de förbättra introduktionen av nyanställda, tillgänglighet på instruktioner och information. Även flera aktiviteter för att stärka lagandan lyftes fram som viktiga. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer