Fortsatt Lean-satsning trots tuffa tider

Notis · 2008-12-28

I mitten av november följde Lean-gruppen hos Setrab upp vad som hänt sedan sist samt tittade närmare på hur de kan utforma ett schema för städ och underhåll. Gruppen har drabbats av både sjukdom och neddragning, men har ändå hunnit montera ett antal verktygstavlor som en del i 5S-arbetet. Verktyg och utbytesdetaljer har fördelats ut på de platser där de ska användas och det syns att personalen tagit till sig många principer för en god arbetsplatsutformning. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer