Fortsatt ökad efterfråganpå insiktsseminarier

Notis · 2009-02-28

Produktionslyftets insiktsseminarier fortsätter att locka folk från industri och näringslivet, men även från kommun och landsting. Bara sedan årsskiftet har över 500 personer deltagit vid något av våra arrangemang, det senast i Mora inför Vasaloppet tillsammans med representanter från Volvo och Ericsson. Närmast arrangeras seminarier i Värnamo (logistikkonferens), Karlskoga (med IUC Wermland) och Västerås (med Handelskammaren). Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer