Förutsättningar för fortsättning!

Ledare · Göran Johnsson · 2009-04-28


I förhållande till de förutsättningar och ambitionsnivåer som vi hade inom Produktionslyftets styrelse från början, så har vi fått en bra träffbild. Givetvis finns det variationer bland både deltagande företag och Produktionslyftets insatser, men de utvärderingar som gjorts ger oss övergripande ett högt betyg. Vi har byggt en bra bas för det fortsatta arbetet.

I varje företag är det viktigt att det finns ett antal personer som går i spetsen för satsningen. När ett företag blivit antaget erhåller de två platser till utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Här är det avgörande att det är de rätta, de mest engagerade personerna som utbildas. Det är viktigare att välja de som har viljan och ambitionen, än de som redan tror sig kunna. Sedan krävs det givetvis ett antal insatta nyckelpersoner utöver dessa, exempelvis företagets VD, styrelseordförande etc, liksom de olika fackens ledare. Alla måste stå bakom satsningen.

Utbildning är en strategisk fråga som inte omfattar endast ett fåtal. För att alla ska kunna dra åt samma håll måste de stå på samma kunskapsgrund. Insikt och kunskap om vad som måste göras, och varför, är av utomordentlig betydelse. Samtidigt är det viktigt att under processen vara öppen för konstruktiv kritik; det är endast med gemensamma krafter och förenad styrka som Lean-arbetet kan drivas framåt! Se på Toyota som öppet medger att de ständigt lär sig, att det är en ständigt pågående process. Allt eftersom förutsättningarna för produktionen förändras så måste arbetssätten förändras. Det är inte den som hittar det ideala arbetssättet för en enskild process som står som vinnare i längden; det är den som snabbast kan acklimatisera sig efter de yttre omständigheterna.

Ett nyckelbegrepp som jag tagit fasta på, och som kan ses som en övergripande sammanfattning av Lean, är att vi inte ska jobba hårdare, utan smartare! Det gäller att jobba med rätt saker, ha ett flöde som fungerar och minimalt med byråkratiska exerciser. Se på Scanias produktionsgrupper. Deras arbetssätt skulle jag önska att ”våra” företag – både de som nu avslutas och de som kommer in som nya – har som målbild. Dessa grupper har stor självständighet, tydliga beskrivningar och genomför själva sina förbättringar. Resultatet är ökad tillfredsställelse, ökad trivsel och förbättrad arbetskvalitet.

Arbetet med att planera för Produktionslyftets framtid påbörjades redan när halva tiden för första omgången återstod. I denna ”framtidsgrupp” har förutom undertecknad representanter från huvudmännen samt Produktionslyftets ledning deltagit. Det ska också framhållas att såväl IF Metall som Teknikföretagen, med respektive ledare Stefan Löfven och Anders Narvinger, varit viktiga supportrar i detta arbete.

När vi ser tillbaka på Produktionslyftets arbete gäller det att komma ihåg hur konjunkturen växlat; när vi drog igång var det strålande tider med en oerhört stark konjunktur. Idag, 2009, är vi nere i en ordentlig svacka. Vi har gått från toppen till botten, men det gör inte arbetet med Lean mindre viktigt. Tvärtom; det är mer angeläget än någonsin! Alla förutsättningarna pekar på nyttan av en satsning som Produktionslyftet.

Göran Johnsson • Styrelseordförande Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer