Förväntansfulla och taggade!

Ledare · Marit Börjesson · 2012-11-30


Berg Propulsion har funnits i 100 år och vi har avsikten att finnas i 100 år till – det var vår utgångspunkt när vi ansökte till Produktionslyftet! Företaget designar och tillverkar propulsionsystem för kommersiell sjöfart; ställbara akterpropellrar, roterbara thrustrar, tunnelthrustrar och manöversystem. Företaget fick nya ägare för tolv år sedan och har sedan dess genomgått en tillväxtresa från 35 till 1 300 miljoner kronor. Arbetet har fokuserats på att klara den ökade efterfrågan och de högre volymerna. Samtidigt har vi jobbat med att ta fram och dokumentera interna processer och rutiner för att anpassa dem efter företagets utveckling och industrialisering. Självklart har denna resa inte bara varit lätt – det har inneburit en del växtvärk i organisationen – men vi har en tydlig vision: Att bli ett verkstadsföretag i världsklass.

Som för de flesta som strävar efter världstoppen så behövs det mycket träning och vi har nått en punkt där vi behöver hjälp för att komma vidare. Vi behöver en personlig tränare, en coach, som hjälper oss att utvecklas och sedan följer upp så att vi håller farten. Från fackligt håll kan vi konstatera att ingenting varar för evigt och industrin måste vara beredd att förändra sig. Vi har ett antal utmaningar framför oss som exempelvis effektivitetskrav och marknadskrav på kortare ledtider.

En genomtänkt arbetsorganisation är nyckeln till framgång eftersom den påverkar kvaliteten, produktiviteten, stärker konkurrensen och förbättrar lönsamheten. För den anställde leder det till utveckling i jobbet, bättre arbetsmiljö och ökad anställningstrygghet. Vi gillar att alla inblandade parterna är intresserade av att industrin ska utvecklas och vi tror starkt på upplägget med kontinuerlig uppföljning och hjälp till självhjälp. Vi hoppas på kompetensutvecklingen både på djup och bredd och där inflytande och delaktighet ger förutsättning för medarbetarna att forma arbetet. Samtidigt försöker vi att inte vara naiva i tidsåtgången och vi är lite oroade hur vi ska få ihop det. Klarar vi det?

Vi ser dock redan ett spirande intresse trots att vi ännu inte startat och både ledningen och fackstyrelsen har en stor samsyn i att detta är rätt väg framåt. Produktionslyftet har blivit ett tydligt mål som vi kan sluta upp omkring från alla håll i företaget – vi är både förväntansfulla och taggade att komma igång!

Marit Börjesson (vd) • Anders Olofsson (fackklubbsordförande)

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer