Förväntningar med projektledningstavla

Notis · 2012-02-29


Sedan mitten av februari har Waco Jonsered i Halmstad börjat arbete med en form av projektledningstavla för inköp/planering, inledningsvis i en A3-variant. Mottagandet har varit positiv mottagning med stora förväntningar från både inköp och konstruktion. Bra mätetal är identifierade för de olika avdelningarna, vilket ger dem bättre kontroll. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer