Framåt tankesätt ger kortare ledtider

Notis · 2009-08-28

Hos Dormer Tools i Halmstad diskuterades i slutet av juni en ny layout, och en handlingsplan för att testa nya flöden togs fram. Testperioden kommer att vara under september och därefter bestäms hur och när maskiner och utrustning ska flyttas. Företaget är väldigt framåt i sitt tankesätt och diskussionerna om kraftigt sänkta ledtider ses inte längre som en omöjlighet. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer