Framgångsrik nystart på Hydal i Vetlanda

Artikel · 2022-06-27

Vid årsskiftet 2019/2020 tillträdde Petra Olsson som vd på Hydal Aluminium Profiler AB i Vetlanda. Hon tog initiativ till en omfattande förnyelse av verksamheten med fokus på förbättringsarbete och medarbetarengagemang. Produktionslyftets utvecklingsprogram har varit ett stöd i utvecklingen.

Petra Olsson och hennes kollegor på Hydal Aluminium Profiler AB i Vetlanda genomför en omfattande förnyelse av verksamheten. Foton från Hydal.

– Vi var i ett läge där vi behövde få bättre ordning och reda i verksamheten och arbeta på ett tydligare sätt med uppföljning och förbättring, säger Petra Olsson. Du måste ha koll på din verksamhet, veta vad som fungerar bra och var det finns problem. Annars är det omöjligt att genomföra förbättringar.

Hydal Aluminium Profiler AB producerar artiklar i aluminiumprofil för kunder inom bland annat fordonsindustrin. Företaget ingår i Hydal Group, där ett av systerbolagen är ett pressverk med tre pressar i Raufoss i Norge. Verksamheten i Vetlanda är högautomatiserad och drivs av 35 medarbetare i en industribyggnad på 5 000 kvadratmeter.

Hydal gick in i Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram under 2020. Arbetet startade med en flödeskartläggning tillsammans med Produktionslyftets coacher. Syftet var att skapa en bild av nuläget, en startpunkt för den fortsatta utvecklingen.

– Vi såg att det fanns en positiv attityd till förändring på företaget men att de behövde träna på att avgöra vilka aktiviteter som är värdeskapande, säger Lars-Gustaf Gustafsson, coach på Produktionslyftet. Vi har arbetat med att mäta och standardisera deras processer för att hitta ett arbetssätt där de kan skapa värde utan att medarbetarna upplever stress och press.

Daglig styrning ökar delaktigheten

Som ett resultat av arbetet med Produktionslyftet har Hydal infört daglig styrning i produktionen. De följer upp det senaste dygnets utfall och diskuterar vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras. Den dagliga styrningen har varit viktig för att öka medarbetarnas inflytande och engagemang.

– Det var en annan kultur på företaget tidigare, det fanns inte något forum för att diskutera vad som inte fungerar, säger Petra Olsson. Nu får alla tycka till och medverka i utvecklingsarbetet. Det är ju våra medarbetare som kan verksamheten bäst och nu får vi bättre nytta av deras kompetens och erfarenhet.

En viktig del av förnyelsen av verksamheten i Vetlanda har varit att förstärka produktionspersonalens kompetens och samtidigt ta fram tydliga instruktioner för olika arbetsmoment. Ett exempel är ställ av maskinerna, som företaget vill att fler ska kunna hantera.

– När flera av våra medarbetare kan ställa så minskar vi sårbarheten i verksamheten, till exempel vid sjukfrånvaro, säger Petra Olsson. Samtidigt blir det enklare att personalplanera skiften och vi frigör tid för ännu mer förbättring och utveckling.

Regelbundna träffar på företaget

Produktionslyftets utvecklingsprogram genomförs under 18 månader med coachning och workshoppar, först varannan vecka och sedan var fjärde vecka under sista halvåret. Träffarna har skett på plats hos företaget.

– Det är ett bra upplägg där vi har hunnit jobba med våra förbättringsprojekt mellan träffarna och sedan följt upp framdriften med jämna mellanrum, säger Petra Olsson. Vi har också haft tillgång till riktigt kunniga coacher som har ansträngt sig för att förstå vår verksamhet och våra utmaningar.

För Hydal avslutas arbetet med Produktionslyftet efter sommaren men utvecklingsresan fortsätter. Ett viktigt kommande steg är att integrera maskinerna i affärssystemet för att analysera användning och tillgänglighet.

– Vi vill se hur mycket maskinerna står stilla och vad det beror på, säger Petra Olsson. Om det handlar om avvikelser så kan vi arbeta för att rätta till problemen, eller så kan det bli aktuellt att planera om våra processer för att öka nyttjandegraden.

Analysen av tillgängligheten i maskinparken är ett förberedande arbete för att företaget på sikt ska kunna ta in fler kunder och order. Visionen är att öka omsättningen till 250 miljoner kronor och samtidigt skapa en bättre balans bland kunderna för att minska risker och öka förutsägbarheten i verksamheten.

– Pusselbit efter pusselbit har lagts på plats och Produktionslyftet kom in i helt rätt tid, säger Petra Olsson. För oss har engagemanget i utvecklingsprogrammet varit värt varenda krona och varenda nedlagd minut.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer