Framgångsrik och långsiktig planering

Notis · 2011-06-30


Hela Lean-arbetsgruppen, som består av ledningen, förbättringsledare och fackliga företrädare vid Nord-Lock i Mattmar, samlades tisdagen den 21 juni och hade en gemensam lunch och avslutning av fas 1 enligt Produktionslyftets metodik. Gruppen kunde med glädje gå igenom resultatet av arbetet i form av värdeflödesanalys (både nuläge och framtida läge), Nord-Locks produktionssystem, mål/nyckeltal samt en gedigen handlingsplan för perioden från vecka 37 2011 till vecka 21 2012.

– Jag är otroligt glad över det engagemang och resultat som vi har åstadkommit så här långt, säger VD Anders Jönsson.

Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer