Framgångsrika förändringar vid avslut hos Proton

Notis · 2014-04-24

I Skillingaryd avslutade Proton Engineering AB sitt arbete med Produktionslyftet den 18 mars. Företaget har verkligen tagit till sig Produktionslyftets koncept och gjort mycket, bland annat inom Daglig Styrning. De har satsat en hel del på att genomföra förändringar i celler och lyckats korta sina ledtider. Även på inköpsavdelningen har de genom ett konsekvent arbete lyckats få bort materialbristen. På bilden ses Proton Engineerings produktionschef Jonas Pellgaard med Produktionslyftets Richard Berglund. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer