Framgångsrikt förbättringsarbete

Notis · 2012-09-27


Hos Rudhäll Industri i Gnosjö har OEE-talet i pilotområdet har förbättrats tydligt, vilket indikerar att förbättringsarbetet i gruppen har gett önskat resultat. Dessutom har införandet av daglig styrning radikalt förbättrat leveranssäkerheten. Pilot- och styrgrupp arbetar vidare enligt plan med regelbundna aktiviteter vid respektive pulstavla och en plan för höstens arbete har lagts. Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer