Framtidens industriarbete med Swerea IVF och Produktionslyftet

Notis · 2013-08-30

På Industridagen i Göteborg den 14-15 oktober 2013 har du möjlighet att diskutera framtidens industriarbete med Swerea IVF och Produktionslyftet. Industridagen är ett årligen återkommande arrangemang som Industrirådet genomför. Här samlas industrins företrädare för att tillsammans manifestera viktiga fokusområden för industrin och därmed för Sverige.

2013 genomförs arrangemanget för första gången i Göteborg och årets tema är Industrin – Jobben – Framtiden. Du kommer att lyssna till Annie Lööf, Stefan Löfven, Olof Persson, Jan Björklund, Lars Idermark, Håkan Samuelsson, Anders Ekblom, Cecilia Fahlberg, Olof Faxander, Eva Karlsson – utställning, seminarier, debatter, prisutdelningar, industrisafari, ungdomar, lärare, företagare och fackliga aktörer är andra ingredienser.

Framtidens industriarbete är temat för Swerea IVF och Produktionslyftets gemensamma utställning den 14 oktober. Kom och prata konkurrensfördelar genom attraktiva arbetsplatser och effektivare företag med oss.

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn med uppgift att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

För komplett program, anmälan och nyheter www.industridagen2013.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer