Framtidsplanering hos Proxy i Kalmar

Notis · 2009-08-28

I Kalmar planerade Proxy Electronics AB under juni för den upprampning som ska ske under augusti och september. De diskuterade bland annat hur det standardiserade arbetet kan se ut samt hur kanban-upplägget ska hanteras. Dessutom diskuterades och planerades den kommande ombyggnaden och komprimeringen av lagret. På bildens ses Proxys produktionschef Ewa och produktionsledare Mattias. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer