Från regionalt initiativ till ett riktigt lyft

Artikel · 2016-04-28

Från att ha varit ett företag för litet för Produktionslyftet har de fördubblat sin personalstyrka, förvärvat grannföretaget och investerat 55 miljoner kronor – samtidigt som de visar svarta siffror. Ovanpå allt detta har de genomfört en imponerande Lean-resa. Välkommen till Gnosjö Laserstans.

I samband med ett arbete med Gnosjö Laserstans affärsplan runt 2009 uppkom tanken på ett strukturerat förbättringsarbete. Det kom att handla mycket om 5S och stoppljusupplägg – andon – där de bildade grupper, stängde fabriken och åkte på internkonferenser. Även om detta utgjorde embryot till dagens förbättringsgrupper så åkte snart hela satsningen i diket.

Laserstans VD och ägare Jens Petersson tillsammans med medarbetare Susanne

– Det saknades helt enkelt förankring, vi körde bara på, säger företagets VD och ägare Jens Petersson med ett leende. Visst kom det en del bra grejer ur det, men inte ens hos mig fanns det någon övergripande förståelse.

Gnosjö Laserstans skötte sina investeringar men saknade en långsiktig plan. I samma veva hade de anställt några till så Jens behövde inte ha alla kepsar själv, nu fanns det exempelvis en produktionschef och de hade en ledningsgrupp på plats.

Den verkliga insikten kom dock i samband med en inbjudan till ett informationsmöte om Produktionslyftet på det närliggande företaget Gårö Plåtprodukter 2012. Eftersom företaget var något av en konkurrent så ringde Jens och frågade om han och några medarbetare kunde komma, något som Gårö inte hade några som helst problem med.

Stora investeringar har genomförts de senaste åren – 55 miljoner kronor på 2,5 år!

– Affärsplanen var en ögonöppnare och efter Gårö-mötet insåg vi att vi inte skulle klara av nästa steg på egen hand, vilket blev startskottet till arbetet med Produktionslyftet.

Vid det initiala mötet på Gårö Plåtprodukter deltog även Ingalill Ebbesson, Gnosjö kommuns näringslivsutvecklare. Med tanke på de förutsättningar som då gällde för ett deltagande i Produktionslyftet – med fokus på 50 till 250 anställda – insåg de flesta att det inte fanns särskilt många företag i regionen som kunde kvalificera sig.

– Vi var ju inte fler än 25-talet medarbetare på den tiden, konstaterar Jens.

Hur skulle han nu agera, skulle de vänta tills de blev fler anställda? Lösningen kom när Produktionslyftets Lean-coach Lars-Gustaf Gustafsson och Gnosjös Ingalill Ebbesson diskuterade möjliga alternativ och lösningar. De kom fram till att testa ett nätverksupplägg med ett antal mindre företag i samverkan. När möjligheten att delta i denna nätverkssatsning baserad på Produktionslyftets metodik, men initierad av Gnosjö kommun, var det lätt för Jens att tacka ja. Jens var också en av två personer från företaget som valde att gå Lean-kursen på 7,5 högskolepoäng.

Laserstans legotillverkar stålprodukter med har laserskärning och kantbockning som
specialitet.

– Kursen representerar mina första högskolepoäng, vilket också är viktigt att ta till sig, menar Jens. Det är ganska många på företagen i regionen som har en relativt låg studienivå och det har väl fungerat bra, men kravbilden från kunderna omfattar idag andra dimensioner.

Tanken var ursprungligen att arbetet skulle starta under 2013, men upplägget var så bra och fungerade så väl att Produktionslyftet – vars metodik ändå utgjorde grunden – tog in det som en utveckling av erbjudandet. Med stöd av den extra finansieringen förlängdes arbetet och Gnosjö Laserstans avslutades inom Produktionslyftet först i oktober 2015. Förutom Gnosjö Laserstans ingick företagen Nyströms Pressgjuteri och Söderlunds Metall i nätverket som genomgick hela Produktionslyftsresan.

I samband med detta så valde Jens dessutom att köpa konkurrentföretaget nästgårds, LaserCentrum, med allt vad det innebar av koordinering och merarbete. Den dåvarande Lean-koordinatorn orkade inte med att driva allt så när arbetet drog igång 2014 efter julhelgen stod Jens med den tjänsten otillsatt.

– Som tur är lyckades jag övertala en tidigare produktionschef att komma tillbaka från sina studier, berättar Jens. Sammantaget kan man väl säga att det har gått lite upp och ner, men trenden är obruten.

Med alla investeringar och nybyggnation i kombination med alla uppdrag inser Jens att de har en rätt hög belastning för tillfället, men räknar med att allt ska vara på plats inom kort.

– Vi växer dock med lönsamhet, så någonstans måste vi göra rätt, konstaterar Jens. Kanske borde vi slå oss mer för bröstet, vi växer lönsamt och banken är jättenöjd … Även om vi själva främst ser utmaningarna så måste vi som sagt göra någonting rätt.

Att medarbetare tar till sig Lean-arbetet på olika sätt är ingenting nytt, men det stod klart att Laserstans kommit en bra bit på vägen vid köpet av LaserCentrum. Som konkurrenter var det naturligt att ”vi” alltid skulle vara lite bättre än ”dom” … Efter sammanslagningen finns det fortfarande lite av storebror/lillebror, men enligt Jens är den övergripande känslan positiv och personalen ser förändringen till det bättre.

Den gemensamma matsalen är snart färdigställd, stor och ljus och en gemensam
samlingspunkt för alla medarbetare.

– Vi har inte så många fackligt anslutna, men de diskussioner vi haft med facket har varit odelat positiva, berättar Jens. Jag tror att de flesta finner en trygghet i det etablerade arbetssättet från Laserstans.

Jens berättar bland annat om kommentarer från LaserCentrums personal som att de ”sitter säkert till pensionen” och att de uppskattar att ”arbeta på ett tryggt företag”. Samtidigt förnekar han inte att det är svårt och tar sin tid att gifta samman två olika kulturer.

Sedan avslutet med Produktionslyftet har Mattias Spångberg, kvalitetschef och Lean-koordinator, samt Fredrik Häggman, produktionschef, skickats på Lean-kursen och de upprepar i mångt och mycket ”Laserstansarbetet” på LaserCentrum. De har kört Lean-spel med alla i personalen och de har inlett 2016 med att helt slå samman de två verksamheterna.

Det sista steget i giftermålet mellan företagen blir i samband med invigningen av den nya, gemensamma matsalen. De största lokalinvesteringarna har satsats på personalutrymmen och Jens menar att det blir ett naturligare ”vårt” när alla får tillgång till samma, nya faciliteter. Dessutom mixar de grupperna i företaget, där teamledarna från Laserstans agerar kulturbärare för en effektivare spridning.

En annan effekt av Lean-satsningen är kontakten med likasinnade, där exempelvis Starke Arvid kan nämnas. De har arbetat aktivt med Lean sedan 2005 och är ett företag som Produktionslyftet använt som inspirationsexempel sedan starten av programmet. Laserstans fungerar idag som deras förlängda produktionsarm inom laser med ett dragande system för leverans inom tre dagar. Med samma grundsyn underlättas samarbetet betydligt.

Jens Petersson tillsammans med Produktionslyftets Lean-coach Lars-Gustaf Gustafsson.

– Idag blundar vi inte för reklamationer, samma sak gäller för tillbud, säger Jens. Vi mörkar ingenting, allt mäts. Vi har nog inte fler av någondera nu än för fem år sedan – även om det ibland kan kännas så – men vi vet exakt vad vi har.

Idag visualiserar Laserstans problemen mycket tydligare. Sedan Produktionslyftet jobbar de närmare både sina kunder OCH leverantörer, något de inte fokuserat på innan. Sedan förvärvet av Lasercentrum från 2013 blivit klart har de på 2,5 år investerat 55 miljoner – och banken är fortfarande glad.

– Själv har jag nog blivit mer medveten, samhällsansvaret ingår som en aktiv del i helheten, konstaterar Jens. Vi sponsrar mer idag, dels för att vi har mer men även att det ligger i filosofin, det är nu en naturlig del i att driva företag, långsiktigheten i att bygga något bra.

Är det någon princip som Jens tycker sig ha anammat mer än andra så är det just denna. Som entreprenör är det lätt att starta saker och sedan lämna dem bakom sig, nu finns det en långsiktig aspekt också. Vad mer har påverkats av satsningen?

– Vi hade inte hittat den struktur vi har idag utan vår medverkan i Produktionslyftet, menar Jens. Visst, något hade det väl blivit – vi uppdaterade affärsplanen och konsulten kunde även bistå med Lean-kunskap – men det hade inte påverkat lika mycket.

Arbetet har blivit viktigt för Jens personligen, viktigare än att hitta ett koncept att ”trycka ut” i verksamheten. Det är en långsiktig övertygelse och de funderar redan på att skicka ytterligare två personer på utbildning utöver de fyra som redan gått.

– Jag har tyckt att VD-jobbet har varit lite tungt och tråkigt, mycket beroende på att jag inte hann med allt pappersarbete och alla myndighetskrav. Nu jobbar jag 100 procent med framtidsfrågor, strategier och styrning, samlar data och fattar beslut, avslutar Jens. Den här resan har varit kanonkul!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer