Från utmaning via värdering till handlinsplan hos Elasto

Notis · 2016-05-25

I Åmål fortsätter arbetet hos Elasto Sweden framåt. De har skapat en tydlig koppling från sina utmaningar via värderingar till en konkret handlingsplan. De har även tagit fram en del riktigt bra nyckeltal. På bilden till vänster VD Thomas Nilsson tillsammans med produktionschefen Stefan Nilsson (som tidigare arbetade på Produktionslyftsföretaget Slottsbro). Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer