Från världsledande produkter till dito processer

Artikel · 2011-04-29

Normalt brukar vi dokumentera våra Produktionslyftsföretag först när de ordentligt kommit igång med Lean-arbete enligt Produktionslyftets modell, men för AB Momento i Flen har vi gjort ett undantag. De koordinerar sin satsning med planeringen av en ny produktionslokal, vilket ger oss en perfekt möjlighet till ”före/efter”-dokumentation – om ett år följer vi upp Momentos Lean-arbete!

AB Momento i Flen är en ledande tillverkare av krafthylsor och specialverktyg samt utför värmebehandlingstjänster. De har även en viss del OEM-tillverkning på omkring 15 %. Momento har ca 45 anställda och omsatte 2010 drygt 40 miljoner kronor. 80-85 % av produktionen går på export.


Produktionslyftets Lean-coach Jan Linell, till vänster, med AB Momentos ägare och vd Torbjörn Palmberg.

Precis som de allra flesta företag drabbades de av finanskrisen. Omsättningen sjönk exempelvis från 2008 till 2010 med en fjärdedel, men trots detta sades ingen upp.

– Vi valde under krisen att sänka lönerna och gå ner i tid, berättar Momentos vd och ägare Torbjörn Palmberg. En av fördelarna med det är förstås att vi nu har alla på plats när det vänder.

I samband med konjunkturvändningen satsar företaget även på att vidareutveckla sina processer. Som ett led i detta arbete antogs de för ett par månader till Produktionslyftet. Tankarna på Lean har funnits där ett tag, bland annat från mitten av 90-talet då de genomförde ett stort förändringsarbete mot målstyrd produktion för att säkra leveranssäkerheten. Nu går de alltså vidare i satsningen.


Grupparbete i samband med framtagningen av den skrift som ska beskriva Momentos produktionssystem. Från vänster: Björn Nordgren, Johanna Andersson och Bo Karlsson.

– Vi kände att vi behövde göra något för att bli effektivare, få bort slöserier och jobba med rätt saker, fortsätter Torbjörn. Vi har funnits i samma lokaler sedan 1988 och det är dags att ta ett helhetsgrepp i samband med den tillbyggnad vi gjort. Samtidigt gäller satsningen inte bara tillverkningen, utan även kontorssidan ska bli effektivare.

Det som bland annat triggade nysatsningen var att de teoretiskt vet hur lång bearbetningstiden är, men det tar betydligt längre tid att få verktygen genom produktionen. Ledtiden kan uppenbarligen kortas.

Via en lokal företagssammanslutning och en konsult via Svenska Handelskammaren sökte de Mål 3-pengar för att delfinansiera en Lean-satsning. De hade även möten med Almi kring upplägget och det var efter ett Lean-spel i deras regi som Momento kom i kontakt med Produktionslyftets Lean-coach Jan Linell. Något som Torbjörn Palmberg idag är glad för.


Lokalen som ska inredas parallellt med företagets Lean-satsning. Om ett år visar vi resultatet.

– Vi efterfrågade kunskap och där kom Produktionslyftet med kursen i Lean produktion! Vi blev helt övertygade om att det var rätt sätt för oss. Samtidigt kändes det som att hela satsningen var ett projekt som vi inte kunde driva på egen hand, hjälp krävdes. Det tjusiga med Produktionslyftet är vägledningen under 18 månader, jag tror att det kan vara väldigt svårt att komma vidare annars.

Torbjörns råd till andra som ska inleda sin Lean-satsning och arbetet med Produktionslyftet är att trycka på ”erase” och köra vidare; gå in med öppna ögon istället för en förutfattad problemlösning. Även om Momento relativt nyligen påbörjat sitt arbete med Produktionslyftet så är en värdeflödesanalys genomförd och de har identifierat hur 80 % av flödet går. Utifrån detta har de planerat en ny layout med tre huvudspår, ett arbete som tagit tid men samtidigt varit väldigt nyttigt.

– Dessutom koordinerar de på ett smart sätt sitt Lean-arbete med invigningen av sin nybyggda lokal, berättar Jan Linell. Tanken är att ”sätta” nya lokalen efter Produktionslyftets inledande fas med en press och två svarvar. Från det bygger vi vidare med bearbetningsmaskinerna.


Lars Malmqvist, operatör, har arbetat på Momento sedan 1974. Vad är hans tankar kring satsningen?
– Det var lite rörigt i början, svårt med informationen. Vissa saker blir säkert bättre, även om jag kanske inte är övertygad fullt ut. Vi har dock fått möjlighet att påverka, men en del som inte varit helt positiva har kanske inte tagit den chansen. Om ett år hoppas jag att folk tagit sig igenom omställningen och börjat inse att det kanske inte var så dumt ändå …

Tanken med att dokumentera Momentos satsning är just samordningen med den nya lokalen. I samband med detta ges det en unik möjlighet att dokumentera ett ”före”- och ”efter”-läge. Om ett år följs arbetet upp med ytterligare ett besök.

Trots att arbetet med Produktionslyftet inte pågått så länge är satsningen väletablerad i företaget, även om alla inte hunnit börja arbeta aktivt än. Företagets lokala fackordförande är mycket intresserad av arbetet, vilket även gäller IF Metalls representant i styrgruppen. Ett annat tecken på engagemanget från såväl personal som företag är att de valt att skicka hela fyra personer på kursen i Lean produktion.

– Kursen ökar både förståelsen och intresset för Lean, framhåller Torbjörn. Och det är inspirerande att få lyssna till utbildare som exempelvis Peter Ohlsson från Chalmers, mycket vass och bra.


Vackra produkter på lagret hos Momento. Jessica Wiberg, som arbetar på lagret, är inte säker på att de kommit hela vägen fram om ett år, men är ändå försiktigt positiv.

Hur ser det då ut hos Momento om ett år? Torbjörns och Jans vision är att de tre flödena är i drift. De har även testat kapning vid pressen, kanske även i produktion i den mindre presslinan. Fler maskiner har tillkommit samt en del nya intressanta produkter. Det finns en etablerad samsyn på företaget med en tydlig majoritet som gillar utvecklingen, även om det fortfarande finns en del som avvaktar bakom ett ”vi får se”. Däremot tror varken Torbjörn eller Jan att någon kommer att vara öppet negativ. För att fortsätta att vara ett företag i framkanten av sin bransch har de egentligen inget val.

– Idag är vi världsledande inom krafthylsor, avslutar Torbjörn Palmberg. Det är viktigt att vi är världsledande även i processen, inte bara produkten. Vi måste hålla oss i topp!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer