Frukost med Produktionslyftet på Elmia den 12 november

Notis · 2015-09-24

Under rubriken ”Nöjda kunder, nyckeln till framgång” bjuder Produktionslyftet och Swerea IVF in till ett frukostseminarium i samband med Elmia Subcontractor. Medan du intar en lättare frukost mellan 08:30-09:30 berättar företagen Nilsson Special Vehicles och Bror Tonsjö om sina Lean-resor under ledning av Produktionslyftets Hans Reich.

Nilsson Special Vehicles berättar bland annat om utmaningen med att halvera såväl ledtid som vikt, medan Tonsjö förklarar hur deras fokus på kund och kvalitet gett förnyat och utökat förtroende hos deras viktigaste kund. Seminariet, som hålls vid kafeterian vid Entré 4 Nord, är gratis och brukar bli välfyllt – anmäl dig snarast med namn och företag/organisation till carina.egeman@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer