Frukostseminarium i Hässleholm

Notis · 2012-10-30


I slutet av september genomfördes ett inspirationsseminarium i samarbete med regionala aktörer i Hässleholm. Arrangemanget lockade ett 20-tal deltagare och flera intressanta föreläsare. På bilden ses från vänster Lena Prinselaar (Produktionslyftet), Lars Danielsson (Produktionslyftet), Carin Peters (Näringsliv Skåne/Region Skåne), Charlotte Fodge Andreasson (näringslivschef Hässleholms kommun), Mats Larsson (Norra station/Hässleholms kunskapsby) och Hans Reich (Produktionslyftet). Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer