Frukosttradition på Elmia Subcontractor

Artikel · 2014-11-28

Den 13 november arrangerade för andra året i rad Produktionslyftet och Swerea IVF ett frukostmöte på Elmia Subcontractor. I anslutning till entrén bjöds det frukostmacka och kaffe för alla intresserade, där Peter Bökmark inledde med en kort introduktion till Swerea IVF och Produktionslyftet. Morgonens verkliga dragplåster var dock de företags- och fackrepresentanter som under ledning av Produktionslyftets Hans Reich berättade om utmaningar och effekter av sitt Lean-arbete.

Först ut var Elektromontages vd och ägare Roberth Karlsson tillsammans med fackrepresentanten och Lean-koordinatorn Tommy Blom, vilka ni dessutom kan läsa mer om i detta brevs artikel. De konstaterade att en avgörande del i arbetet var samsynen, där Tommy med ett leende konstaterade att ”det var inte så mycket krångel när Roberth väl var övertygad” samt att det är ganska viktigt att ha ägaren med sig vid ett sådant arbete … Roberth kontrade med att han tyckte att de hade samsyn, men att han fick insikt i att det var mest med sig själv han hade den! Den humoristiska tonen till trots var de allvarliga i rekommendationen till andra företag:

Vänta inte med att satsa på Lean.

På scenen Michael Holmström till vänster med Per Svensson och Hans Reich längst till höger.

– Vi insåg nog att vi hade en del problem, men det kompenserade vi genom att arbeta hårdare, konstaterade Roberth, Vilket naturligtvis ledde till ännu fler fel.

Idag kan de redovisa högre frisktal, nöjdare kunder och kan hålla rätt prisnivå och ändå vara konkurrenskraftiga. Som sagt, läs mer i artikeln om Elektromontage.

Andra företaget som presenterade sig på frukostmötet var SwePart Verktyg med tidigare vd Michael Holmström tillsammans med fackrepresentanten och produktionsledaren Per Svensson. Även de betonade vikten av ett inledande samsynsarbete och att det redan initialt måste etableras att Lean inte är ett tidsbegränsat projekt, utan ett livslångt lärande.

Som vanligt blev det många spontana möten och diskussioner efter frukostmötet.
Här Hans Reich i samtal med en representant från Produktionslyftsföretaget Bergbom & Söner.

– Vi hade provat 5S och det var nog inte alla som var med på att införa ett nytt tankesätt istället för nya verktyg, en del var skeptiska, berättade Per. En vanlig kommentar var att ”ni måste förstå att vårt företag är speciellt …”

Michael betonade att det är viktigt att planera för hur motivationen hos medarbetarna ska väckas och lyfte bland annat betydelsen av Lean-kursen på 7,5 högskolepoäng som ingår i Produktionslyftsarbetet. Han konstaterade att det svåra är att få kunskaperna omsatta till dagligt arbete, men att med diskussioner och genomtänkt planering så fungerar det.

– Det är ju bara sunt förnuft, slog Michael fast vilket genast fick Hans att fråga:

– Varför har ni inte gjort det tidigare då?

Att Lean är sunt förnuft kan vi nog alla vara överens om, men att det för den sakens skull är enkelt är en annan sak. Några av de stora utmaningarna, som Per och Michael konstaterade, är att ha en gemensam grund att utgå ifrån – samsyn, värdegrundande principer – samt ett driv i arbetet, där det är avgörande att resurser finns tillgängliga och sätts in. Annars är det mycket lätt att arbetet stannar av.

– Allt detta är ett måste och utan samsyn så fungerar det inte, menade Per. Idag har vi daglig styrning överallt, förbättringsmöte tre gånger i veckan och tavlor i hela fabriken.

En annan synlig detalj i SwePart Verktygs Lean-arbete är att de minskat fabriksytan. Från att ha haft två fabriker stängde de den ena, flyttade allt till den andra – utan att bygga ut – och packade in alla maskiner så att de helt enkelt inte fick plats med mellanlager…

– En del medarbetare reagerade eftersom vi hade börjat tala om en utbyggnad, fortsatte Per. Den vi nu har är på 4000 kvadratmeter och den vi stängde var på 7000. Dessutom har vi anställt 20 personer …

Det är bara ett tecken på hur mycket effektivare de blivit i sina processer och hur många slöserier de kunnat identifiera och eliminera. Det är avgörande att företag som SwePart Verktyg lever kvar, verktygstillverkning i Sverige är idag något väldigt sällsynt. Många andra industriföretag står också inför stora utmaningar. Vad är rekommendationen till dem?

– Sitter du i en ledningsfunktion så är det oerhört viktigt att våga delegera, avslutade Michael. Det gör livet blir lättare, du tappar inte kontrollen och samtidigt blir andra mer motiverade. En hög sjukfrånvaro betyder att medarbetarna inte ser sig som viktiga. Hos oss sjunker den.

– Det handlar också om att det måste få ta tid, lade Per till. Lean är ingenting som händer av sig självt, det är ett hårt arbete. Vill man inte lägga ner tiden kan man lika gärna lägga ner … Men det är värt varje minut!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer