Fullbokat Lean-seminarium i Södertälje

Notis · 2007-12-28

Med närmare 100 deltagare var Lean-seminariet i Södertälje en stor framgång, ett samarbete mellan Produktionslyftet, Södertälje kommun, KTH och Scania. Enligt Calle Wikholm på kommunen (tidigare Scania) visade utvärderingen att deltagarna vill höra mer av Produktionslyftet. I februari drar 7,5poängskursen i Lean igång i Södertälje där Chalmers samarbetar med KTH. Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer