Fullt hus om Tonsjö

Notis · 2018-10-15

Den 10 oktober stod Rikard Skogh från Siemens på scenen när Scanautomatic genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg. Rickard hade en mycket intressant presentation om digitalisering och ägnade bland annat en stor del av tiden om hur framåt det tidigare Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö är. Det är en imponerande resa företaget gjort och intresset var stort – det var fullt i publiken! Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer