Fullt och brett på Lean-kurs

Notis · 2018-04-20

I veckan startade kurs nummer 94 av Produktionslyftets 7,5-poängsutbildning i Lean produktion. Denna omgång genomförs i Södertälje i samverkan mellan KTH och Chalmers (se bild). Sedan första kursen för 12 år sedan har deltagarunderlaget breddats från traditionell tillverkande verkstadsindustri till att omfatta deltagare från såväl näringslivets och övriga samhällets alla sektorer, vilket också avspeglas i de mycket intressanta och ibland utmanande diskussionerna. Kurserna arrangeras över hela landet i samverkan med Chalmers och olika lärosäten och de som står närmast på tur genomförs i Göteborg i augusti, Kalmar i oktober och Luleå i november. Mer information om Södertäljekursen och Lean-utbildningen generellt har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer