Furhoffs planerar sitt 5S-arbete för kontoret

Notis · 2008-05-28

En uppföljning av 5S-arbetet och planering för fortsatt arbete på kontoret gjordes i mitten av maj hos Furhoffs Rostfria i Skövde. I planeringsarbetet deltog bland andra Produktionslyftets Lean-coach och koordinatorerna på företaget. Bilden från ett tidigare besök visar Björn Furhoff till vänster med Produktionslyftets Birgitta Öjmertz till höger – mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer