Fyra ”återvändande” Produktionslyftsföretag

Notis · 2014-02-28

Som en del av utvecklingen av metodiken ”Sneda vågen” tar Produktionslyftet under 2014 in fyra tidigare företag för en andra omgång: Sneda vågen 2. Detta är ett upplägg som VINNOVA har beviljat medel för och där företagens medverkan syftar till att de ska kunna ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling med avstamp i en väldefinierad utmaning. De fyra företag som valts samt deras respektive utmaningsområde är HP Tronic – marknad/sälj, Emballator Lagan Plast – ledarskap, Setrab – produktutveckling/projektprocess samt Indexator – layout/flöden.

Bilden visar de av Produktionslyftets Lean-coacher som kommer att arbeta med företagen, från vänster medurs: Kathe Nonås, Birgitta Öjmertz (programdirektör), Anders Sörqvist, Joakim Bjurström, Lars Danielsson, Björn Langbeck, Jonas Laring, Richard Berglund (coachansvarig) och Magnus Thordmark. Saknas på bilden gör Peter Lundin. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer