Gemensamma förbättringsmöjligheter

Notis · 2011-08-26


I slutet av juni träffades Duroc Special Steel och Nord-Lock i Luleå för att diskutera sina affärer i egenskaper av leverantör/kund. Då båda företagen ingår i Produktionslyftet ser de möjligheten till ett närmare samarbete. De presenterade sina flödeskartläggningar och utifrån detta uppstod flera intressanta frågeställningar. Dan Bergman (till vänster på bilden), vd för Duroc Special Steel, gjorde följande reflektion under rundvandringen:

– Det är när man förutsättningslöst diskuterar den egna verksamheten tillsammans med kund som man får de goda idéerna till vad som kan göras.

Bland de många förbättringsmöjligheterna identifierades exempelvis ändrade leverans/förpackningsrutiner som skulle kunna leda till förenkling för båda bolagen och därmed kostnadsbesparingar. Företagen kom överens om att kartlägga flödet från Durocs sista värdeskapande aktivitet till Nord-Locks första värdeskapande aktivitet samt ta fram en handlingsplan för gemensamma förbättringar under tre dagar i höst. I slutet av september kommer arbetet att presenteras för de båda bolagens ledningar och beslut om genomförande tas. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se och anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer