Genomarbetat produktionssystem

Notis · 2011-12-22


Mora of Sweden har tagit fram ett genomarbetat underlag för sitt produktionssystem. Planeringen för att sprida samsynen brett pågår och beslut har tagits om att påbörja arbetet i två pilotgrupper. Mer information har asa.martensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer