Genomförda aktiviteter

Lean & Green (start den 14 oktober 2021)

Utbildning · Genomförs på distans · 2021-10-14

Denna kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar fyra halvdagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Visa deltagarlista

Hållbar utveckling av egen kraft · 3 september 2021

Seminarium · Zoom, länk skickas dagen innan mötet · 2021-09-03

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlas lärdomar från företagens förändringsarbete. Vid detta seminarium presenterar författaren Richard Berglund bokens huvudbudskap samt de viktigaste framgångsfaktorerna.

Visa deltagarlista

Lean produktion 7.5 hp Göteborg 31 augusti 2021

Utbildning · Göteborg · 2021-08-31

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Visa inbjudan

Lean och ledarskap 7.5 hp 18 augusti 2021

Utbildning · Södertälje · 2021-08-18

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursen ges av Kungliga Tekniska högskolan – PDF med mer detaljer finns här!

Visa inbjudan

Att leda för digital utveckling 7 maj 2021

Seminarium · Zoom, länk skickas ett par dagar före genomförandet · 2021-05-07

Kraft att förändra – hur leder du för digital utveckling? Låt dig inspireras under ett frukostmöte på distans med Produktionslyftet. Välkommen den 7 maj 2021 till ett inspirerande seminarium med Christian Silvasti!

Visa deltagarlista

Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering 16 april 2021

Seminarium · Zoom, länk skickas ett par dagar före genomförandet · 2021-04-16

Lean och digitalisering är kraftfulla verktyg för våra möjligheter att stärka och utveckla en mer hållbar produktion. Låt dig inspireras av Lars-Henrik Jörnving, Scania, kring hur vi kan få kraft i utvecklingen. Välkommen till ett seminarium på distans den 16 april!

Visa deltagarlista

Lean produktion 7.5 hp Luleå/Skellefteå/Umeå 13 april

Utbildning · Luleå/Skellefteå/Umeå · 2021-04-13

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Visa inbjudan

Vägen till framgångsrik automation

Seminarium · IUC Sverige · 2021-04-06

Från den 6 april och framåt erbjuder IUC Sverige i samarbete med Robotlyftet en serie seminarier under huvudrubriken ”Allt att vinna på att automatisera tillverkningen – vi visar vägen till en lyckad satsning”.

Visa deltagarlista

Att leda för digital utveckling

Seminarium · Zoom, länk skickas ett par dagar före genomförandet · 2020-12-11

Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik digitalisering av sitt erbjudande.

Visa deltagarlista

Att leda för digital utveckling

Seminarium · Zoom, länk skickas ett par dagar före genomförandet · 2020-12-09

Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik digitalisering av sitt erbjudande.

Visa deltagarlista

Förändringsledare och coach 2 november 2020

Utbildning · Distans samt avslutning hos RISE i Mölndal · 2020-11-02

Anmäl dig till kursen som vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Visa deltagarlista

Lean produktion 7.5 hp Göteborg 27 oktober 2020

Utbildning · Göteborg · 2020-10-27

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Lean produktionslogistik 20 oktober 2020

Utbildning · Göteborg · 2020-10-20

Lean produktionslogistik erbjuder en utveckling av produkternas värdeflöden med exempel på utmaningar och problemställningar som många företag stöter på. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp Södertälje 6 oktober 2020

Utbildning · Södertälje · 2020-10-06

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Visa inbjudan

Lean och ledarskap 7.5 hp våren 2020

Utbildning · Södertälje · 2020-03-11

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursen ges av Kungliga Tekniska högskolan – PDF med mer detaljer finns här!

Visa inbjudan

Lean & Green

Utbildning · Södertälje · 2020-03-04

Denna helt nya kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar två heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Visa deltagarlista

Lean produktion 7.5 hp Jönköping 21 januari 2020

Utbildning · Jönköping · 2020-01-21

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp Göteborg

Utbildning · Göteborg · 2019-11-05

Kursen lägger grund för fortsatta studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Visa inbjudan

Lean produktionslogistik

Utbildning · Göteborg · 2019-10-08

Lean produktionslogistik erbjuder en utveckling av produkternas värdeflöden med exempel på utmaningar och problemställningar som många företag stöter på. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Förändringsledare och coach

Utbildning · Mölndal · 2019-09-11

Anmäl dig till kursen som vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Visa deltagarlista

Förändringsarbete med Lean

Seminarium · Oskarshamn · 2019-06-04

Att förbättra och förnya kräver att företaget och personalen har förståelse och verktyg för att samla styrkorna kring det som är viktigt. En grundförutsättning är ett hållbart ledarskap och att företaget investerar tid och kraft till att skapa samsyn kring de viktigaste utmaningarna, så att förutsättningar skapas för uthållighet och framdrift i rätt riktning.

Visa deltagarlista

Startprogram tema cirkulär ekonomi

Program · Västerås · 2019-06-01

Cirkulär ekonomi kan hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft såväl som sin lönsamhet, men också bidra till en hållbar framtid. Det finns många möjligheter, men det gäller att upprätta en strategi och att genomföra den. Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt, att ni investerar tid och kraft och att ni uthålligt kan driva en gemensam linje. 

Visa deltagarlista

Lean produktion 7.5 hp Göteborg

Utbildning · Göteborg · 2019-05-07

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Lean och inre digitalisering

Seminarium · ”Vita villan”, Mora · 2019-04-17

Välkommen till ”Vita Villan” i Mora den 17 april mellan klockan 07:30 och 10:00 med föredrag om digitalisering och inspirerande Lean-exempel från FM Mattsson Mora Group. 

Visa deltagarlista

Förändringsledare och coach

Utbildning · · 2019-03-20

Anmäl dig till kursen som vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Visa deltagarlista

Lean och ledarskap 7.5 hp

Utbildning · Södertälje · 2019-03-19

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursen ges av Kungliga Tekniska högskolan.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp

Utbildning · Luleå/Skellefteå · 2019-02-19

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education i partnerskap med Luleå tekniska universitet.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp – Södertälje

Utbildning · Södertälje · 2018-12-04

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursen ges av Chalmers Professional Education i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp

Utbildning · Göteborg · 2018-10-30

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Lean och ledarskap 7.5 hp

Utbildning · Södertälje · 2018-09-18

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursen ges av Kungliga Tekniska högskolan.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp

Utbildning · Göteborg · 2018-08-21

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

OBS! Kursen genomförs i Göteborg, inte i Hässleholm som tidigare angivits.

Visa inbjudan

Lean produktionslogistik

Utbildning · Göteborg · 2018-05-15

Lean produktionslogistik erbjuder en utveckling av produkternas värdeflöden med exempel på utmaningar och problemställningar som många företag stöter på. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Välkommen på inspirationsseminarium

Seminarium · Eskilstuna · 2018-04-18

Välkommen till en inspirerande eftermiddag på Mälardalens högskola (MDH) där du bland annat får konkreta exempel på hur du kan arbeta med digitalisering och förändringsarbete.

Visa deltagarlista

Lean produktion 7.5 hp

Utbildning · Södertälje · 2018-04-17

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education i partnerskap med Kungliga Tekniska högskolan.

Visa inbjudan

Lean Kata – lärande ledarskap, varje dag

Utbildning · Göteborg · 2018-03-07

Lean Kata är ett arbetssätt som syftar till att förbättra din verksamhets processer och ta vara på lärdomar. Det bidrar dessutom till att skapa en rutin för ledare där coachning är centralt. Kursen är en fördjupning för dig som har tidigare erfarenhet av arbete med Lean och vill ta nästa steg inom förbättringsarbete. Kursen ges av Chalmeras Professional Education.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp (fullbokad – se nedan för fler alternativ)

Utbildning · Göteborg · 2018-02-20

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Lean Kata – lärande ledarskap, varje dag

Utbildning · Mora · 2017-11-22

Lean Kata är ett arbetssätt som syftar till att förbättra din verksamhets processer och ta vara på lärdomar. Det bidrar dessutom till att skapa en rutin för ledare där coachning är centralt. Kursen är en fördjupning för dig som har tidigare erfarenhet av arbete med Lean och vill ta nästa steg inom förbättringsarbete. Kursen ges av Chalmeras Professional Education.

Visa inbjudan

Lean Kata – lärande ledarskap, varje dag

Utbildning · Göteborg · 2017-10-18

Lean Kata är ett arbetssätt som syftar till att förbättra din verksamhets processer och ta vara på lärdomar. Det bidrar dessutom till att skapa en rutin för ledare där coachning är centralt. Kursen är en fördjupning för dig som har tidigare erfarenhet av arbete med Lean och vill ta nästa steg inom förbättringsarbete. Kursen ges av Chalmeras Professional Education.

Visa inbjudan

Lean och ledarskap 7.5 hp

Utbildning · Södertälje · 2017-10-10

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursen ges av Kungliga Tekniska högskolan.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp

Utbildning · Södertälje · 2017-09-19

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education i partnerskap med Kungliga Tekniska högskolan.

Visa inbjudan

Lean produktion 7.5 hp

Utbildning · Göteborg · 2017-08-22

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers Professional Education.

Visa inbjudan

Partner

Intressenter och finansiärer