Genomtänkt och tydligt resultat

Notis · 2013-08-30

Citybutikerna i Borås är ett av få Produktionslyftsföretag inom livsmedelsbranschen och de driver arbetet framåt på ett utmärkt sätt. I mitten av augusti genomfördes den sista planeringen innan metodikens andra fas kommer igång på riktigt. Företaget har jobbat vidare med skriften kring sitt ”produktionssystem” under sommaren och resultatet känns både genomtänkt och tydligt. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer