Genomtänkt organisation på Hisingen

Notis · 2017-03-30

Styrgruppen på Brigo i Göteborg presenterade i slutet av februari ett utkast till sin skrift över sitt produktionssystem, detta trots att de startade arbetet med Produktionslyftet så sent som i november ifjol.

De har även bemannat såväl styr-, arbets- som pilotgrupp. Lean-introduktionen i pilotområdet genomfördes i slutet av mars. Det är en väl genomtänkt organisation som styrgruppens samtliga medlemmar arbetat fram och står bakom. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer