Givande dag med flera utmaningar

Notis · 2014-05-28

I Söderhamn hos Pepab Produktionspartner genomförde de i mitten av maj en workshop kring målbild och strategi. Det var en givande dag med högt tempo och många bra diskussioner, där flera aktuella utmaningar vaskades fram och nyckeltal diskuterades. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer