Glädjande och inspirerande seminarium i Östersund

Notis · 2013-12-20

Ett 40-tal personer samlades den 4 december för att dela erfarenheter och få ny inspiration i Östersund. Seminariet inleddes av Mattias Marktin från Jonsson & Paulsson Industrier som kunde visa på en fantastisk utveckling under senaste året med goda exempel på Lean i praktiken. Även Ove Karlsson och Linda Haugskott från Lean Lantbruk (på bilden tillsammans med Anna Godevärn till vänster) gav oss en god inblick i arbete med Lean inom det svenska lantbruket - spännande att se potentialen! Stort tack till alla deltagare – mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer