För Glasgruppen är 1+1=3 en verklighet

Notis · 2017-09-13

Glasgruppen består av tre planglasgrossister med mer än hundraåriga traditioner. Två av företagen, AB Klaes Jansson och AB Martin G Anderson, inledde i november 2016 sitt arbete med Produktionslyftet medan det tredje – RB Glas & Plast AB – arbetar parallellt men på egen hand med sin Lean-satsning (därav den fyndiga rubriken). Under den första fasen har alla tre företag tillsammans arbetat fram vägledande principer med utgångspunkten att dessa ska vara koncernövergripande. Efter att ha etablerat en samsyn kring detta har de två Produktionslyftsföretagen gått vidare mot enskild coachning utifrån sina egna utmaningar. Upplägget är mycket intressant då de fokuserar på olika områden men där de tack vare snarlik produktion verkligen kan ta del av varandras utveckling och idéer. Det var också en av grundtankarna vid uppstarten, att etablera en plattform för gemensamt lärande och kunskapsspridning via exempelvis studiebesök och gemensamma träffar. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer