Företagsexempel:

Gnosjö Laserstans

Bakgrund och utmaningProduktionslyftets insatser → ResultatMer om företaget

1993 tog Jens Petersson över familjeföretaget som då omsatte 725 000 kronor och hade en anställd som arbetade två dagar i veckan. Idag är Gnosjö Laserstans en mindre koncern, GLS Industries, med 141 anställda och en omsättning på cirka 250 miljoner kronor. Med hjälp av Produktionslyftets utvecklingsprogram har de lyckas ...

Bakgrund och utmaning

Gnosjö Laserstans gick in i Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram under 2013. Företagsledningen upplevde då flera utmaningar relaterade till produktionskapacitet, kvalitet, leveransprecision och service.

Produktionslyftets insatser

Resultat

  1. Acceptansen för förändringarna är stor, och dynamiken är sannolikt en drivkraft för att ta anställning i Laserstans. Entreprenörsandan hos Jens Petersson återfinns även hos många medarbetare.
  2. Delaktigheten är stor och medarbetare lär sig hela tiden nytt och tar ökat ansvar. Det finns uttalade specifika och ambitiösa mål för utbildning. Varje år stannar man fabriken en dag och har aktiviteter för teambuilding och diskussioner om framtiden.

Mer om Gnosjö Laserstans

Ort: Gnosjö

Verksamhet: Bearbetning av plåt

Antal anställda: 66 (2019)

Omsättning: 136 miljoner (2019)

Deltog i Produktionslyftet: 2013–2015

Webbplats: https://glsindustries.com

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer