God effekt av samsynsdiskussion

Notis · 2019-01-07

Abetong i Falkenberg fortsätter sitt arbete med att synliggöra utmaningar och ambitioner. Som en effekt av detta byggs en samsyn kring dessa upp efter bra diskussioner i gruppen, där olika aspekter och perspektiv avhandlades. Mer information har christian.silvasti@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer