God jul & Gott Nytt År!

Ledare · Birgitta Öjmertz • Programdirektör · 2015-12-17

Under hösten har regeringen arbetat med en nyindustrialiseringsstrategi som ska vara klar i dagarna. På regeringskansliets hemsida står det att läsa att ”Regeringens vision med nyindustrialisering är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. I detta ligger en smart, flexibel och resurseffektiv industri som till exempel ligger längst framme i användningen av digitaliseringens möjligheter.” I arbetet med att ta fram strategin har de haft några prioriterade områden som utgångspunkt: Digitala utvecklingen i industrin, Resurseffektivitet och miljöhänsyn för värdeskapande och konkurrenskraft, Kunskap och kompetens i industrin för framtiden och Forskning, innovation och samverkan för nyindustrialisering.

Som en viktig del för att kunna åstadkomma denna nyindustrialisering behöver företag på bred front öka sin förändrings- och förnyelseförmåga för att kunna ta till sig ny kunskap och teknik i den utsträckning som krävs för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Det handlar alltså om mycket mer än teknik, de ”mjuka” frågorna behöver kombineras med de ”hårda” i detta arbete. Vi har under hösten därför arbetat en hel del med att se hur vi kan bidra till många företags utveckling att stärka sin konkurrenskraft långsiktigt genom att kraftsamla kring att ny kunskap och ny teknik verkligen implementeras brett i svensk industri. Det handlar om att öka förändrings- och förnyelseförmågan på djupet i företagen och att praktiskt stötta i att implementera ny kunskap och teknik och med utgångspunkt i respektive företags utmaningar och förutsättningar. Vi tror inte att det finns några enkla sätt att göra detta på så att det blir långsiktiga effekter i företagen – det krävs ett systematiskt arbete.

Produktionslyftets pedagogik och nationella struktur ser vi har potential att bygga vidare på. Det finns också ett uttalat intresse inom flera områden för att se hur den inom Produktionslyftet framtagna implementeringsmetodiken kan bidra till att utveckla företagens förmåga inom områden i mycket stark förändring och utveckling. Exempel på områden där vi ser stor potential i att samverka och haft dialog under hösten är innovationsledning, cirkulär ekonomi/hållbarhet och digitalisering/automation. Bland aktörer som vi talar med inom dessa områden kan nämnas Leading Innovation, Cirkulära Möbelflöden, PiiA (Processindustriell IT och Automation) och Produktion2030. Jag känner att det finns en genuin vilja att gemensamt bidra till de samhällsutmaningar vi ser. Det finns med andra ord potential för ett ”Industrilyft” som inkluderar denna helhet. Vi kommer under 2016 fortsätta arbeta för att se hur vi kan utveckla detta samarbete och arbeta praktiskt med frågorna tillsammans med er företag.

Nu ser vi först fram emot lite ledighet och vila innan vi tar tag i dessa spännande utmaningar 2016 och jag önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!
Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer