Goda effekter av värdeflödesanalyser hos WR Controls

Notis · 2009-06-28

I Timmele har WR Controls AB, WRC fått coachning i juni med genomförda värdeflödesanalyser i fokus, men också med planeringen framåt i åtanke. Personalen har skapat ett eget flöde för reglagekablar och ska inom kort flytta över en pressgjutmaskin. Tester hittills visar på mycket goda effekter och de har på eget bevåg genomfört en värdeflödesanalys på markiswire med gott resultat. Mycket positivt! Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer