Goda erfarenheter sprids i Örnsköldsvik

Notis · 2012-04-19


Efter goda erfarenheter av Lean i övriga koncernen har även Mekanotjänst i Örnsköldsvik inlett sin Lean-resa med stöd från Produktionslyftet. Lean-arbetet förväntas effektivisera produktionskedjan med målet att ge kunderna säkrare leveranser och högre kvalitet.

Vid sex heldagsutbildningar under hösten har styrgruppen fått en ökad insyn om ett Lean arbetssätt och i början av januari 2012 fick samtliga anställda en grundutbildning i Lean. Inledningsvis pågår arbete med värdeflödesanalyser (VFA) och kortare ställtider (SMED), vilket kommer att snabba upp flödet genom produktionskedjan. Bilden visar Lean-koordinatorn Torbjörn Häggkvist och Mats Hörnell – mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer