Goda exempel ger Trovärdighet

Ledare · 2007-08-28


Produktionslyftet ska stärka svenska företag. Med exemplens makt ska vi visa hur medelstora tillverkande företag kan förnyas genom medarbetares engagemang. För att skapa ett långsiktigt och excellent kompetensstöd är Trovärdighet en av de viktigaste egenskaperna att utveckla. Om tillverkande företag, och alla goda krafter som arbetar för företag, tror på Produktionslyftets förmåga att bidra till förnyelse, så kan vi nå resultat. Som tidigare ledare pekat på måste ett förändringsarbete få helhjärtat stöd från ägare och ledning. Och man ger bara sitt fulla stöd om man verkligen tror på genomförandet och genomföraren.

Jag tror att vi alla – företag, ledning, experter, partners, stödfunktioner, finansiärer – kan bidra till att bygga trovärdighet för satsningen. Det är nu i uppstarten som vi kan sätta kulturer och strukturer på plats. Vi kan ställa krav och stötta, vi kan visa vår expertis och vi kan genom de första goda exemplen skapa Trovärdighet. Ambitionen att skapa trovärdighet måste genomsyra valet av företag och partners, attityden gentemot företag och andra företagsstödjare, samt hur vi presenterar och sprider resultat och information. Trovärdighet för Produktionslyftet skapas också i att ständigt ifrågasätta sina egna arbetssätt och metoder. Liksom förbättringsarbetet hos företagen bygger på att ständigt ifrågasätta invanda mönster, så måste vi själva sträva efter ständiga förbättringar som experter och som organisationer.

Vi ska bygga vidare på redan goda arbeten och lyfta oss till nästa nivå. Tillsammans kan vi skapa en verkligt professionell och stark struktur som långsiktigt bidrar till en fortsatt stark tillverkande industri i Sverige. Ett första steg är goda exempel som ger trovärdighet.

Magnus Wiktorsson • programledare Vinnova

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer