Goda resultat vid layoutförändring

Notis · 2012-08-30


Hos Bendex i Hyltebruk har de tagit fram en layoutförändring som genomfördes i mitten av augusti; ett klassiskt 5S-arbete. Bara på orderbyte så sparar de cirka 80.000 meter per medarbetare per år! Nästa steg är att lokalisera viss identifierad spilltid. Ambitionen är hög, liksom engagemanget. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer