Gör ditt val – tänk nytt!

Ledare · Hans Reich · 2012-09-27


Att befolkningen i låglöneländer också vill ha jobb har jag betonat många gånger. Ofta våra jobb. Att devalvera oss från detta hot går inte när vi ska konkurrera om jobben med Kina. Sedan tolv år har jag stått på barrikaderna för att vi i stället ska konkurrera med effektivitet; inte genom att jobba hårdare, utan genom att jobba smartare. Och vi ska göra det tillsammans. Sverige måste vara ett höglöneland och lågkostnadsland samtidigt om vi ska behålla jobben och välfärden.

I början var det väldigt få som tyckte att det var en bra idé. Varför tänka nytt när det gamla har fungerat sedan andra världskriget? Det var en iskall motvind med störtregn varje dag i Lean-arbetet. Sedan 2007, då Produktionslyftet startade, har vi dock fått över 130 företag att tänka nytt. När jag i dag hälsar på hos de tidigaste företagen får jag belöningen för allt slit då det har blivit oerhört bra i väldigt många företag. De är mycket positiva till sitt nya ”tänk” och nu är det inte jag som står på barrikaderna; det är vd eller ägaren eller fackrepresentanten. De berättar engagerat om resultat och effekter av sitt arbete med att jobba smartare – och det är just det som är Produktionslyftets sätt. Vi effektiviserar tillsammans genom att jobba smartare och genom att engagera personalen.

Ändå är det många företag som fortfarande hoppas på en mirakelmedicin så att vi kan konkurrera med Kina utan att ”träna” och förbättra. Produktionslyftet har nyligen fått möjlighet att ta med ytterligare ett antal nya företag under hösten 2012, företag med mellan 30-500 medarbetare. Här finns möjligheter även för de som ligger utanför Produktionslyftets traditionella målgrupp ”tillverkande företag”. Är det din chans att tänka nytt?

Gör ditt val. Ta kontakt så kan jag berätta mer om hur ni kan förändra motgång till framgång, men gör det innan era kunder väljer bort er. Då är det för sent.

Hans Reich • Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer