Gôtt röj i flödet hos Slottsbro

Notis · 2012-10-30


Produktionslyftets Lean-coach Bo Warg hade inför besöket i mitten av september hos Slottsbro förberett sig för en uppstart med 5S-teori, för att sedan praktiskt arbeta i pilotgruppen. Pilotgruppen hade dock förberett sig för att göra så mycket mer … Så här skriver Bo: ”Efter Lean-spelet tänkte de så mycket ”flöde” att de hade jobbat in produktionsläget så att de hade tid för att radikalt förändra flödet i samband med 5S-arbetet.

De hade till och med ritat upp en skiss över hur de ville flytta runt maskinerna för att få till detta. Vi struntade i introduktionen och gick ut och flyttade i princip alla maskinerna. De kommer att ordna upp arbetsplatserna på egen hand och mitt arbete blir att följa upp. Gôtt röj och folk på golvet som visste vad de ville samt verkligen kopplade 5S-arbetet till flödestänket”. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer