Gränslös erfarenhetsspridning hos Modul-System

Notis · 2011-12-22


Modul-System i Mullsjö har en systeranläggning i Paris, som av förklarliga skäl inte ingår i Produktionslyftet. Däremot har representanter från Mullsjö genomfört ett besök i Parisverkstaden för en presentation av Standardiserat arbetssätt och en revision av det igångsatta 5S-arbetet.

Satsningen har gått mycket bra och arbetet i pilotområdet genomförs med bravur. Anläggningarna sporrar varandra och det är inspirerande att se hur kunskapen flödar över gränserna. Strategin är att etablera ett standardiserat arbetssätt i hela koncernen och pilotområdena finns i Paris, Mullsjö och Mölndal. De fokuserar på att skapa smarta taktade flöden från Mullsjö till installationsarbetet i bilar i Paris. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer